Ruby tower – kết nối trọn tinh hoa

Địa chỉ

Địa chỉ: Khu đô thị xanh nam trung tâm thành phố, P. Lam Sơn, P. Đông Vệ, Thành phố Thanh Hoá

Điện thoại

0979.229.589

Email

cuongthinhgroup.qc@gmail.com